CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH GCP Việt Nam.
(Lô B1, Khu B, Đường số 12, Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công, Xã Xuân Thới Sơn, Quốc lộ 22, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số GCP-23-011 ngày 23/01/2017 của Công ty TNHH GCP Việt Nam về việc phân loại mặt hàng “Polycarboxylic acid surfactant-buildent RX-7”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Mặt hàng tại tờ khai số 10046627346 ngày 06/7/2015 có tên khai báo “Polycarboxylic acid surfactant-buildent RX-7-hóa chất dùng trong sản xuất phụ gia bê tông và xi măng”; mặt hàng tại tờ khai số 10046442605 ngày 05/7/2015 có tên khai báo “Polyete dạng nguyên sinh, dùng trong ngành công nghiệp xây dựng-Polycarboxylic acid surfactant-buildent RX-7”. Như vậy cùng một mặt hàng nhưng khi nhập khẩu Công ty TNHH GCP Việt Nam đã khai báo không thống nhất về công dụng, mã số và không theo công dụng của nhà sản xuất.

Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 thì: “Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên.”. Do từ thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại đến thời điểm Công ty có văn bản kiến nghị là ngày 23/01/2017 đã quá thời gian lưu mẫu nên mẫu lưu đã bị hủy.

Do đó, để có cơ sở xem xét lại mã số hàng hóa theo đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH GCP Việt Nam phối hợp với Cục Kiểm định Hải quan và Cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai tiến hành lấy mẫu giám định đối với lô hàng nhập khẩu trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH GCP Việt Nam được biết./.

437/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa “Polycarboxylic acid surfactant-buildent RX-7”
24/01/2018
24/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh