CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH TM LOGITEM Việt Nam.
(Địa chỉ: 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 28112017/CV ngày 28/11/2017 của Công ty TNHH TM LOGITEM Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và mã số mặt hàng “Sáp tẩy lông mũi (dạng hạt)”, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

1/ Hướng đẫn thủ tục nhập khẩu:

Theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ thì: Mặt hàng Sáp tẩy lông mũi (dạng hạt)” nhập khẩu không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hay xuất khẩu có điều kiện;

Theo công văn số 1992/QLD-MP ngày 14/11/2017 của Cục Quản lý dược về việc phân loại mỹ phẩm thì mặt hàng sáp tẩy lông mũi dạng hạt không được phân loại là mỹ phẩm theo thông tư 06/2011/TT-BYT.

Thủ tục đăng ký, khai Hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

2/ Hướng dẫn vỉệc phân loại, áp mã số hàng hóa:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 26 “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ Hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có Liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi mã số, của hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ điểm 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ: “… Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. 

Căn cứ nội dung Chương 33: “TINH DẦU VÀ CÁC CHẤT TỰA NHỰA, NƯỚC HOA, MỸ PHẨM HOẶC CÁC CHẾ PHẨM DÙNG CHO VỆ SINH

Căn cứ nội dung Chú giải 3 Chương 33: “Các nhóm từ 33.03 đến 33.07 áp dụng, không kể đến những cái khác, cho các sản phẩm, đã hoặc chưa pha trộn (trừ nước cất tinh dầu và dung dịch nước của tinh dầu), phù hợp dùng cho các hàng hóa đã ghi trong các nhóm này và được đóng gói bán lẻ”;

Căn cứ nội dung nhóm 33.07: “Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đã được pha chế, cổ hoặc không có mùi thơm hoặc cô đặc tính tẩy uế”.

* Tham khảo nội dung chi tiết chú giải HS 2012: nhóm 33.07.

“Nhóm này bao gồm :

Các sản phẩm như:

... (1) Các loại thuốc làm rụng lông”...

Căn cứ các quy định về phân loại hàng hoá nêu trên, căn cứ hình ảnh cùa hàng hóa do Công ty cung cấp. Mặt hàng: “Sáp tẩy lông mũi (dạng hạt)” thuộc nhóm 33.07 mã số 3307.90.40 tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

3/ Hướng dẫn xác định trước mã số hàng hóa xuất nhập khẩu:

Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hoá, Doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:

- Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.

- Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

Trong trường hợp cần thiết Công ty liên hệ trực tiếp với Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Công ty được biết./.

4038/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục và mã số mặt hàng sáp tẩy lông mũi
29/12/2017
29/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Hoàng Thị Xuân Hoa