CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số OM/07.2015 ngày 29/7/2015 do Công ty TNHH Omron Việt Nam, mã số thuế 0106328665 cung cấp; Kết quả phân tích hàng hóa đề nghị xác định trước mã số tại Thông báo số 1051/TB-PTPLTr ngày 31/8/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Công tắc đèn phanh.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Công tắc điện cơ bật nhanh dùng cho đèn phanh xe máy.

Ký, mã hiệu, chủng loại: C8EA-BR221-S.

Nhà sản xuất: Omron Corporation.

 

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Công tắc điện cơ bật nhanh, dòng điện dưới 11A.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Công tắc đèn phanh.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Công tắc điện cơ bật nhanh, dòng điện dưới 11A.

Ký, mã hiệu, chủng loại: C8EA-BR221-S.

Nhà sản xuất: Omron Corporation.

thuộc nhóm 85.36 “Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang”, phân nhóm 8536.50 “- Cầu dao khác”, phân nhóm “- - Công tắc điện tử dùng cho mạch xoay chiều gồm mạch vào và mạch ra kết nối điều khiển bằng quang học (công tắc dùng cho mạch xoay chiều điều khiển bằng thyristor); công tắc điện tử, kể cả công tắc bảo vệ quá nhiệt điện tử gồm một tranzito và một chip logic (công nghệ chip-on-chip) dùng cho điện áp không quá 1.000 V; công tắc điện cơ bật nhanh dùng cho dòng điện không quá 11 A”, mã số 8536.50.51 “- - - Dòng điện dưới 16A” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

Thông báo này thay thế Thông báo kết quả xác định trước mã số số 8243/TB-TCHQ ngày 10/9/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Omron Việt Nam biết và thực hiện./.

4012/TB-TCHQ
Công tắc điện cơ bật nhanh, dòng điện dưới 11A (Công tắc đèn phanh).
19/06/2017
19/06/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái