CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn.
(135/1/110 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 545.11/SGM/2017 ngày 07/11/2017 của Công ty Cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn đề nghị xem xét lại mã số cho mặt hàng tấm thép phòng mổ bằng thép không gỉ và cửa trượt tự động phòng mổ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.

- Mặt hàng tấm thép phòng mổ bằng thép không gỉ gồm 2 lớp: mặt ngoài là thép không gỉ dày 1mm, phía sau là lớp thạch cao dày 18mm, đã được sơn kháng khuẩn, có các bộ phận ghép nối, gắn vào trần nhà và nền nhà để tạo thành bức tường bằng thép thuộc nhóm 73.08, mã số 7308.90.20.

- Mặt hàng cửa trượt tự động phòng mổ 1 cánh rộng 1000mm (hoặc 1600mm) bằng thép không gỉ: gồm khung cửa, tấm cửa, tay cầm kèm các phụ kiện tiêu chuẩn tháo rời đồng bộ thuộc nhóm 73.08, mã số 7308.30.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn biết và thực hiện./.

391/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tấm thép
22/01/2018
22/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái