CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc.
(Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 257/DLPQ ngày 25/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc về việc xử lý thuế đối với mặt hàng xe điện chở hàng trong phạm vi hẹp đã được thông quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hóa:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nhóm 87.03 “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”,

Nhóm 87.04 “Ô tô chở hàng”,

Theo thông tin tại công văn số 257/DLPQ ngày 25/12/2017 của doanh nghiệp cung cấp về kết quả giám định, tên hàng là “Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, hoạt động bằng điện, có tay lái bên trái, theo thiết kế của người sản xuất, xe hoạt động trong sân gôn, khu du lịch, sân bay hay cơ quan Chính phủ”,

Do vậy, mặt hàng là xe chở hàng nên không phù hợp thuộc nhóm 87.03 mà phù hợp thuộc nhóm 87.04.

2. Về đề nghị không truy thu và xử phạt thuế:

Tại Khoản 2 Điều 7 Luật Quản lý thuế quy định nghĩa vụ của người nộp thuế “Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế”. Vì vậy, việc Công ty đề nghị xem xét không thực hiện truy thu thuế và xử phạt (nếu có) là không thực hiện được.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc biết và thực hiện./.

379/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế mặt hàng xe điện chở hàng trong phạm vi hẹp
22/01/2018
22/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh