CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khánh An.
(Địa chỉ: 109 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 18/CV ngày 29/11/2017 của Quý Công ty về việc xác định mã số hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng máy chiếu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1/ Hướng dẫn phân loại hàng hóa:

Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ theo các quy định như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014: “Khi phân loại hàng hoá phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Chú giải HS 2012.

Căn cứ nội dung chương 85: “Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên”.

Căn cứ nội dung nhóm 85.28: “Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn vói máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”.

Hiện nay việc phân loại mặt hàng máy chiêu có công suất chiếu lên màn ảnh từ 30 inch đến 300 inch thuộc mã số 8528.69.10 hay 8528.69.90 đang chờ ý kiến chỉ đạo hướng dẫn thực hiện của Tổng cục Hải quan.

Văn bản trả lời hướng dẫn của Tổng Cục Hải quan sẽ là cơ sở để thống nhất thực hiện trong việc phân loại mặt hàng nêu trên.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết.

3778/HQHCM-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng “máy chiếu”
11/12/2017
11/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Hoàng Thị Xuân Hoa