CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush.

(Đ/c: 77 Nguyễn Trọng Lội, P.4, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0016/CR-TCHQ-2018 đề ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush (Công ty) về việc xin hủy tờ khai, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về việc hủy tờ khai

Liên quan đến việc hủy tờ khai do khai báo trùng thông tin trên tờ khai, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện (gửi kèm),

2.Về chính sách thuế

Tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/H13 ngay 06/04/2016 quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: “Hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định của Luật hải quan.”

Tại khoản 1 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngàỵ 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tiền thuế nợ như sau: “Tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc giải phóng hàng là tiền thuế nợ”.

Tại khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QG11 ngàỵ 29/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau: “Người nộp thuế có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chưa được thông quan thì tiền thuế thuộc tờ khai đó chưa phải là tiền thuế nợ; do đó chưa thuộc danh sách nợ quá hạn, chưa bị cưỡng chế trên hệ thống kế toán thuế tập trung và chưa bị dừng làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng khác.

Tại công văn số 0016/CR-TCHQ-2018, Công ty không trình bày chi tiết về thông tin tờ khai nhập khẩu đã đăng ký nên Cục Giám sát quản lý về hải quan chưa đủ căn cứ để hướng dẫn cụ thể.

Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush được biết./.

3772/GSQL-GQ1
V/v hủy tờ khai
22/11/2018
22/11/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Vũ Lê Quân