CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Ô tô Hiếu Hùng.
(Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM)

 

Phúc đáp công văn số 01/CV ngày 06/12/2017 của Quý Doanh nghiệp về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định như sau:

1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải để sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê theo các hợp đồng sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài. Thủ tục tạm xuất, tái nhập quy định như sau:

a) Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, khi tạm xuất, tái nhập phải có giấy phép của Bộ Công Thương.

b) Các loại hàng hóa khác không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

2. Thời hạn tạm xuất, tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan cửa khẩu.

- Về thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập để bảo hành, sửa chữa.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo các quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

3744/HQHCM-GSQL
V/v tạm xuất xe ô tô để sửa chữa
08/12/2017
08/12/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Thanh Long