CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư;
- Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục.

 

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư báo cáo theo công văn số 3248/ĐT-ĐĐTKD ngày 08/11/2017 về việc vướng mắc phân loại mặt hàng: “Sterrad rolls - túi ép đựng đụng cụ tiệt khuẩn Tyvek Hiệu ASP” hàng mới thuộc TK 101662172140/A41 ngày 20/10/2017, mã số khai báo 3923.29.90 do Công ty TNHH Johnson & Jonson Việt Nam (MST 0310671135) nhập khẩu, Chi cục đề xuất mã 4819.50.00. Về việc này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,

Căn cứ thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ nội dung Chương 48: “Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa”.

Căn cứ nội dung Nhóm 48.19: “Thùng, hộp, vỏ chứa, túi xách và các loại bao bì khác, bằng giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo; hộp đựng hồ sơ (files), khay thư, và các vật phẩm tương tự, bằng giấy hoặc bìa dùng cho văn phòng, cửa hàng hoặc những nơi tương tự”.

Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 48.19:

“Thùng, hộp, vỏ chứa, túi xách và các loại bao bì khác.

Nhóm này bao gồm bao bì thuộc đủ mọi kiểu và kích thước thường được dùng cho bao gói, vận chuyển, tích trữ hoặc bán các hàng hóa, có hoặc không có giá trị trang trí. Nhóm này bao gồm thùng, hộp, vỏ chứa, túi xách, vật đựng hình nón, đồ bao gói, bao, thùng phuy băng bìa (containers), dù được sản xuất bằng cách cán hay bằng bất kỳ cách khác, và có hoặc không lắp các vòng gia cố bằng vật liệu khác, túi đựng hình ống cho tài liệu của bưu điện, túi bảo quản quần áo, lọ, ấm và các loại tương tự (ví dụ, để đựng sữa hoặc kem), có hoặc không phủ sáp. Nhóm này còn gồm các túi giấy dùng cho các mục đích đặc biệt như túi cho máy hút bụi chân không; túi nôn và các túi và bao đựng đĩa

Nhóm này bao gồm các thùng, hộp và vỏ chứa gấp lại được. Đó là: các thùng, hộp và vỏ chứa ở dạng phăng một mảnh để lắp bằng cách gấp và xẻ rãnh (ví dụ, các hộp bánh); và các vật chứa đựng được lắp ráp hoặc có ý định để lắp ráp nhờ hồ dán, ghim dập..., trên một mặt duy nhất, việc lắp ráp thành vật chứa đựng tự nó tạo cách để hình thành các mặt khác, mặc dù, khi thích hợp, cỏ thể sử dụng thêm các cách khác như dùng băng dính hoặc kim dập để bảo vệ nắp hoặc đáy thùng.

Các mặt hàng của nhóm này cỏ thể được in, ví dụ, tên hàng, các chỉ dẫn sử dụng, mô tả. Do đó, nhóm này cũng bao gồm túi chứa các hạt giống có hình ảnh của sản phẩm và hưởng dẫn gieo hạt, ngoài tên của công ty, hoặc vỏ đựng sô-cô-la hoặc ngũ cốc có các hình ảnh để cuốn hút trẻ em.

Các mặt hàng của nhóm này cũng có thể cũng có sự gia cố hoặc có phụ kiện bằng chất liệu khác giấy (ví dụ, bồi bằng vải, lớp nền bằng gỗ, tay cầm bằng dây bện, các góc bằng kim loại hoặc bằng plastic)...”

Tham khảo thông báo kết quả phân loại hàng hóa số: 989/TB-TCHQ ngày 02/02/2016, công văn số 4737/TCHQ-TXNK ngày 17/7/2017 của Tổng Cục Hải quan về phân loại mặt hàng túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế;

Căn cứ các quy định nêu trên, căn cứ hồ sơ Hải quan, mẫu hàng hóa nhập khẩu kèm theo do Chi Cục cung cấp, mặt hàng túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn Tyvek Hiệu ASP thuộc nhóm 48.19 mã số 4819.50.00.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để chi cục được biết và thực hiện.

(đính kèm Thông báo số 989/TB-TCHQ ngày 02/02/2016 và công văn số 4737/TCHQ-TXNK ngày 17/7/2017 của Tổng Cục Hải quan)./.

3619/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại Mặt hàng túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn
27/11/2017
27/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Phan Minh Lê