CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Thành Thịnh An.
(Địa chỉ: 541/6/6 Hương Lộ 2, Khu phố 5, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số: 01/17-TTA/CV ngày 02/11/2017 của Công ty TNHH Thương Mại Thành Thịnh An về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và mã số mặt hàng “nhà lưu động có vật dụng bên trong, không động cơ”. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

1/ Hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu:

Theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ thì: Mặt hàng nhà lưu động không có động cơ nhập khẩu không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hay xuất khẩu có điều kiện và các thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP của các Bộ, ngành cũng không đề cập đến mặt hàng này.

Đối với các vật dụng bên trong nhà lưu động, do công ty không nêu rõ là những mặt hàng gì nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không thể hướng dẫn về chính sách thủ tục nhập khẩu.

2/ Hướng dẫn về phân loại hàng hóa:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định tại Điều 26 Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Nghị Định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định tại khoản 2, điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015: Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ nội dung Chương 87: “Xe trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng”.

Căn cứ nội dung nhóm 87.16: “Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc; xe khác không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng”.

Tham khảo nội dung chi tiết chú giải HS 2012 nhóm 87.16:

“Những xe thuộc nhóm này được thiết kế để chuyển động nhờ lực kéo của xe khác (mảy kéo, xe tải, xe môtô, xe đạp, v.v...), được kéo hoặc đẩy bằng tay, được đẩy bằng chân hoặc được kéo bằng động vật.

Nhóm này bao gồm cả:

(A) Rơmoóc và sormi rơmoóc.

Theo mục đích nhóm này, thuật ngữ “Rơ moóc" và sơmi rơ moóc” nghĩa là các xe (trừ các xe thùng) thuộc loại được thiết kế chi để mắc vào xe khác bằng thiết bị nối đặc biệt (tự động hoặc không tự động).

Kiểu quan trọng nhất của rơmoóc và sơmi rơmoóc thuộc nhóm này được thiết kế để sử dụng với các xe có động cơ. Rơmoóc thường có hai hoặc nhiều bộ bánh xe, và một hệ thống khớp nối được gắn ở các bánh xe trưởc có thể xoay được để chuyển hướng phương tiện. Sơmi rơmoóc chỉ có các bánh xe sau, phần trước xe đặt trên sàn của xe kéo và được nối bằng một thiết bị nối đặc biệt.

Theo mục đích của chú giải chỉ tiết dưới đây, khái niệm “rơmoóc” bao gồm cả sơmi rơmoóc.

Các rơmoóc thuộc nhóm này bao gồm:

(1) Rơ moóc loại nhà lưu động (Rơmoóc du lịch) dùng làm nhà ở hoặc cắm trại,...”

Căn cứ các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên: căn cứ hình ảnh của hàng hóa do Công ty cung cấp, mặt hàng: “nhà lưu động không có động cơ” thuộc nhóm 87.16, mã số 8716.10.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đối với các thiết bị, vật dụng bên trong nhà lưu động được phân loại theo những nhóm tương ứng theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do Doanh nghiệp không nêu rõ tên hàng hóa nên Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh không thể hướng dẫn mã số HS cụ thể được.

3/ Hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu:

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản sau để áp dụng thuế suất phù hợp với mã số hàng hóa:

- Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

4/ Hướng dẫn xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu:

Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hoá, Công ty có thể thực hiện quy trình xác định trước mã số như sau:

Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy đinh tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.

Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

Trong trường hợp cần thiết Công ty liên hệ trực tiếp với Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Công ty được biết.

3526/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và mã số “nhà lưu động”
17/11/2017
17/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Hoàng Thị Xuân Hoa
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
122/2016/NÐ-CP 01/09/2016 Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
2
103/2015/TT-BTC 01/07/2015 Thông tư ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
3
38/2015/TT-BTC 25/03/2015 Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
4
14/2015/TT-BTC 30/01/2015 Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
5
08/2015/NÐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
6
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014
7
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
8
209/2013/NÐ-CP 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
9
187/2013/NÐ-CP 20/11/2013 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài