CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa.
(Địa chỉ: 700/15 đường Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 26/2017/CV-KN ngày 18/10/2017 của Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa về việc đề nghị phân tích lại và hướng dẫn phân loại mặt hàng Thép không hợp kim thuộc tờ khai số 101133796740/A11 ngày 17/11/2016 làm thủ tục tại chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn Khu vực 1, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1/ Về việc thông báo kết quả phân tích, phân loại:

Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa là cơ sở để các đơn vị yêu cầu phân tích áp mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế và chính sách quản lý hàng hóa XNK theo quy định tại định tại Điều 13 Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015 về việc Quy chế phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

2/ Về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98:

Theo quy định tại mục 1 Chú giải chương 98: Chương này quy định tên, mã hàng một số nhóm mặt hàng, mặt hàng đã được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng”.

Theo quy định tại điểm 2.7; 3.2, Khoản I, Mục II Chương 98 ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan: “Mặt hàng thép không hợp kim dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều được cán nóng thuộc nhóm 98.39 phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại một trong các Tiêu chuẩn Quốc gia TCNV 1766:1975 và TCVN 8996:2011 (ISO 4954:1993) do Bộ Khoa học và công nghệ công bố”.

Ngoài ra, Bộ Tài Chính đã hướng dẫn phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao tại công văn số 9392/BTC-TCHQ ngày 14/7/2017(đính kèm).

3/ Về việc khiếu nại kết quả phân tích:

Thực hiện theo quy định tại điều 15 Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK,NK.

4/ Về việc khiếu nại kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan:

Thực hiện theo quy đinh tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo các quy định nêu trên. Trong trường hợp cần thiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thông báo để Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa được biết và thực hiện./.

3455/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng thép
08/11/2017
08/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Hoàng Thị Xuân Hoa