CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV Phú Hưng Vina.
(Địa chỉ: 17 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM)

 

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công Văn số 1201/CVHQ ngày 12/10/2017 của Công ty về việc thủ tục nhập khẩu men vi sinh sử dụng trong chăn nuôi. Liên quan đến vấn đề mà Công ty đã nêu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp như sau:

1/ Đối với men vi sinh nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi: Việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi được quy định cụ thể tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ, Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 và Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, theo đó:

- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản phải có hoặc thuê kho bảo quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ môi trường và theo khuyến cáo của nhà sản xuất quy định tại Điều 9 Nghị định 39/2017/NĐ-CP.

- Đối với thức ăn chăn nuôi (TACN) đã có trong Danh mục thức TACN được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định.

- Đối với TACN chưa có trong Danh mục TACN được phép lưu hành tại Việt Nam khi nhập khẩu phải có quyết định công nhận TACN, thức ăn gia súc được phép lưu hành tại Việt Nam của Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi và thực hiện kiểm tra chất lượng theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP.

2/ Đối với chất xử lý làm sạch ao;

Căn cứ Phụ lục II Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành quy định:

“III. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định:

B.

Hàng hóa nhập khẩu

Hình thức quản lý

11.

a) Nguyên liệu sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

a) Quy định về quản lý chất lượng nguyên liệu nhập khẩu

Theo Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thì: Mặt hàng là men vi sinh như công ty trình bày thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ Điều 34 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định Thương nhân nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản có tên trong Danh mục Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành khi nhập khẩu đáp ứng các điều kiện quy định thì không phải xin phép.

Mặt hàng sản phẩm xử lý nước ao hồ trong nuôi trồng thủy sản nếu có tên trong Phụ lục 04 kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT nêu trên khi nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Đối với sản phẩm hoàn chỉnh: Phải thực hiện đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc phải được chứng nhận hợp quy trước khi nhập khẩu.

Đối với nguyên liệu: Phải có giấy xác nhận về chất lượng đáp ứng yêu câu nêu trong tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã công bố và không chứa các chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể một trong các giấy tờ sau:

a) Phiếu kiểm nghiệm đạt chất lượng của nhà sản xuất đã được chúng nhận GMP.

b) Giấy chứng nhận chất lượng cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.

c) Phiếu kiểm nghiệm đạt chất lượng của đơn vị kiểm nghiệm độc lập nước xuất khẩu.

d) Đối với trường hợp lô nguyên liệu chưa có các giấy tờ trên, cơ sở nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng với Tổng cục Thủy sản và phải được Tổng cục thủy sản chứng nhận chất lượng trước khi thông quan.

Trường hợp sản phẩm xử lý nước ao hồ trong nuôi trồng thủy sản chưa có tên trong Phụ lục 04 kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT nêu trên khi nhập khẩu phải xin giấy phép. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ Tổng Cục Thủy sản, điện thoại số: 043.7245370 để được hướng dẫn.

3/ Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp để Doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./. 

3441/HQHCM-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu men vi sinh sử dụng trong chăn nuôi
08/11/2017
08/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Đặng Thái Thiện