CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư;
- Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục.

 

Trả lời công văn số 2687/ĐT-ĐĐTKD ngày 02/10/2017 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư về việc vướng mắc phân loại mặt hàng theo khai báo “Phôi nhôm có hợp kim, chưa gia công, dạng thanh, dùng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm bằng phương pháp gia công đùn đẩy (6063) - Aluminum Billet Alloy, kích cỡ 178mm x 5800mm thuộc tờ khai số 101467462021/A12 ngày 21/6/2017 của Công ty TNHH nhôm định hình Sapa Bến Thành, mã số khai báo 7601.20.00, Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư đề xuất mã 7604.29.90. Về việc này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành dạnh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ kết quả phân tích số 994/KĐ3-NV ngày 21/9/2017 và số 1307/KĐ3-NV ngày 25/10/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan: “Nhôm hợp kim, chưa gia công ở dạng thanh, chưa được ép đùn, mặt cắt ngang đông đặc hình tròn cổ đường kính Ø 176mm, bề mặt chưa được phủ sơn” (đính kèm);

Căn cứ Thông báo số 7784/TB-TCHQ ngày 25/6/2014 của Tổng cục Hải quạn về việc kết quả phân loại đối với tờ khai 23320/NDK05 ngày 18/3/2014 của Công ty TNHH nhôm định hình Sapa Bến Thành (đính kèm);

Căn cứ nội dung Chương 76 “Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm”   

Căn cứ nội dung chú giải 1 của chương:

“Trong chương này các khái niệm sau có nghĩa:

(a) Thanh và que:

Các sản phẩm đươc cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, Cỡ mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả “hình tròn phẳng ” và “hình chữ nhật biến dạng”, có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác, có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình chữ nhật biến dạng) phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hay cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác”.

Căn cứ nội dung nhóm: 76.01 “Nhôm chưa gia công”

Tham khảo chú giải HS 2012 nhóm 76.01:

“Nhóm này bao gồm nhôm chưa gia công ở trạng thái lỏng, khối, thỏi, phiến, tấm dày, thanh phôi kéo dây, hoặc các dạng tương tự thu được bằng việc đúc nhôm đã được điện phân hoặc bằng việc nấu chảy lại phế liệu hoặc mảnh vụn kim loại. Những hàng hóa đó thông thường được dự định dùng cho việc cán, rèn, kéo, ép, dập... hoặc nấu chảy lại và đúc tạo thành các sản phẩm đã được định dạng.

Nhóm này bao gồm các viên nhôm, chủ yếu được dùng trong ngành luyện kim (như tác nhân khử ôxy hóa, đặc biệt trong sản xuất sắt hoặc thép).

Nhóm này cũng bao gồm các thanh đúc hoặc các thanh đã được thiêu kết...”

Căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên, căn cứ hồ sơ hải quan và các kết quả phân tích, phân loại, mặt hàng “nhôm hợp kim, chưa gia công ở dạng thanh chưa được ép đùn, mặt cắt ngang đông đặc hình tròn, kích cỡ Ø 176mm x 5800mm, bề mặt chưa được phủ sơn” được phân loại vào nhóm 76.01, mã số 7601.20.00 - Hợp kim nhôm tại danh mục hàng hóa XK,NK Việt Nam.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư và các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục được biết và thực hiện./.

3374/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “Nhôm hợp kim, chưa gia công dạng thanh”
02/11/2017
02/11/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Phan Minh Lê