CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần thiết bị Lê Phan.
(Số 8, ngách 35, ngõ 173 đường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1512-TBLP ngày 15/12/2017 của Công ty Cổ phần thiết bị Lê Phan đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT nộp thừa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điều 22, Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định: Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác”.

Theo đó, trường hợp Công ty Cổ phần thiết bị Lê Phan nhập khẩu mặt hàng ô tô bơm bê tông tự hành đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, hàng được đưa về bảo quản (hàng hóa chưa được thông quan), sau đó cơ quan hải quan ra quyết định hủy tờ khai nhập khẩu hàng hóa (công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính) và công ty xuất trả toàn bộ lô hàng cho chủ hàng nước ngoài thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần thiết bị Lê Phan biết./.

334/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa
19/01/2018
19/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Ngọc Hưng