CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch.
(Địa chỉ: thôn Bút Phong, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-HQ ngày 06/12/2018 của Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch về việc hướng dẫn khai báo mã HS cho mặt hàng đá hạt đã được gia công làm nhẵn bề mặt dùng làm vật liệu trang trí hoàn thiện, kích thước từ 20mm trở xuống, có nguồn gốc từ đá vôi và đá hoa trắng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Điều 16, Điều 17 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

Vấn đề vướng mắc của Công ty phát sinh do Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, không có mã số 6802.10.00, không yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn phân tích mặt hàng khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, không phải vướng mắc về việc xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do vậy, đề nghị Công ty gửi văn bản kiến nghị đến Bộ Xây dựng để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch được biết./.

31/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu
02/01/2019
02/01/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh