CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV du thuyền Thiên Minh.
(Địa chỉ: Nhà T6 Khu đô thị TM Tuần Châu, P. Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 73/HQHN-GSQL ngày 09/01/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội và công văn số 10/2017/TMY và công văn số 01/2018/TMY của Công ty TNHH MTV du thuyền Thiên Minh vướng mắc về việc nhập khẩu 01 máy bay hiệu Cessana Grand Caravan Ex, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì: “nhập khẩu máy bay không sử dụng trong hàng không dân dụng không có vũ trang, xe ô tô có bọc thép không gắn vũ khí quân dụng; súng bắn sơn, đạn sơn và các mặt hàng khác có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, quốc phòng:

- Việc nhập khẩu các mặt hàng này thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Quốc phòng; Bộ Công an để công bố danh mục và quy định cụ thể việc cấp phép nhập khẩu các mặt hàng này”.

Căn cứ quy định nêu trên thì máy bay nhập khẩu vì mục đích thương mại sử dụng trong lĩnh vực hàng không dân dụng không thuộc đối tượng phải xin Giấy phép của Bộ Công Thương khi nhập khẩu.

2. Tại khoản 3 Điều 18 Luật hàng không dân dụng số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định: “3. Tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu vào Việt Nam phải phù hợp với Giấy chứng nhận loại tương ứng do Bộ Giao thông vận tải cấp hoặc công nhận”. Do vậy, trên cơ sở Giấy chứng nhận loại do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cung cấp; công văn số 5935/CHK-VTHK ngày 20/12/2017 của Cục Hàng không Việt Nam và hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội xem xét, hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy bay theo quy định. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Công ty TNHH MTV du thuyền Thiên Minh được biết và thực hiện./.

290/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nhập khẩu máy bay
18/01/2018
18/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh