CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư;
Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục.

 

Trả lời công văn số 1904/ĐT-ĐĐTKD ngày 15/8/2017 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch” nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 101538755950/A41 ngày 03/8/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH BOSCH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị Định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ nội dung nhóm 84.24: Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tỉa tương tự.

Tham khảo nội dung Chú giải chi tiết HS 2012 Nhóm 84.24:

“Nhóm này bao gồm các loại máy và thiết bị dùng để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực hơi nước, chất lỏng hoặc các chất rắn khác (hạt cỏt, bột, hạt, mạt giũa hay hạt nhóm kim loại...), dưới dạng các tia, hạt nước nhỏ, hơi nước hoặc lớp mây...”

... (C) “Các loại máy phun hơi nước hay phun cát và các loại máy bắn tia tương tự;

Các loại máy phun cát và các loại máy tương tự, thường có cấu tạo cồng kềnh, đôi khi còn được lắp thêm máy nén, loại này thường để lau rửa hoặc tậy rỉ các sản phẩm kim loại ...Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị phun hơi nước, ví dụ được sử dụng để rửa, tẩy dầu mỡ trên các phần kim loại máy móc v.v...”

Căn cứ nội dung Chú giải 3 Chương 85:                                          

“3. Nhóm 85.09 chỉ bao gồm những máy cơ điện thuộc loại thông thường sử dụng cho mục đích gia dụng:

a. Máy đánh bóng sàn, máy nghiền và máy trộn thực phẩm, và máy ép rau hoặc quả với trọng lượng bất kỳ;

b. Các loại máy khác, có trọng lượng không quá 20kg.”

Căn cứ nội dung của Nhóm 85.09: Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08.

Tham khảo nội dung Chú giải HS 2012 nhóm 85.09:

Nhóm này bao gồm một số các thiết bị điện gia dụng được tích hợp động cơ điện. Thuật ngữ "thiết bị điện gia dụng”, trong nhóm này có nghĩa là các thiết bị thường được sử dụng trong gia đình. Các thiết bị này cố thể xác định tùy theo từng loại, theo một hay nhiều chức năng đặc trưng như kích thước tổng thể, thiết kế, công suất, thể tích. Tiêu chuấn để đánh giá các đặc trưng này là các thiết bị trong nhóm này phải hoạt động ở mức không vượt quá nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Căn cứ các quy định nêu trên và trên cơ sở thông tin hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của Chi cục hải quan quản lý hàng Đầu tư cung cấp thì mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch” thuộc nhóm 84.24, có mã số phù hợp 8424.30.00.

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư và các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiên cứu, thực hiện./. 

2788/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “Máy rửa cao áp”
06/09/2017
06/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Hữu Nghiệp