CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH TM MTV DV Tăng Gia Bảo.
(Địa chỉ: 84 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh,TP. HCM)

 

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 01/2017/TGB-TTHQ ngày 18/8/2017 của Quý Công ty về việc nhập khẩu mặt hàng Dụng cụ thể thao. Liên quan đến vấn đề nêu tại công văn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp như sau:

- Về chính sách nhập khẩu: Theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì các mặt hàng nêu tại công văn không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hay hàng nhập khẩu có điều kiện.

Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Về chính sách thuế: các mặt hàng này khi nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu và thuế GTTT.

- Về nhãn hiệu hàng hóa nhập khẩu: các mặt hàng nhập khẩu nêu tại công văn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) ngày 36/2009/QH12 19/6/2009.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

2783/HQHCM-GSQL
V/v thủ tục và chính sách nhập khẩu
06/09/2017
06/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Đặng Thái Thiện