CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Chi nhánh Công ty CP Naman tại Hà Nội;
(Đ/c: số 614 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.      

 

Trả lời công văn số 02/2018-AT ngày 12/4/2018 của Công ty về đề nghị hướng dẫn thủ tục và chính sách thuế đối với trường hợp tạm xuất tái nhập 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes- Benz V250 Avantgrde, do Tây Ban Nha sản xuất năm 2016, dung tích 1.991cc, số khung WDF44781313176840, số máy: 27492030657235, biển kiểm soát 30F-091.23 sang Thổ Nhĩ Kì cho Công ty Teknik Rovelver (Địa chỉ: 171.Sokak8, 34513 Esen stanbul, Thổ Nhĩ Kì) mượn sử dụng một thời gian ngắn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục tạm xuất tái nhập:

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017, điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 347/XNK-THCS ngày 27/3/2018 của Cục Xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập chiếc xe ô tô nêu trên. Khi thực hiện thủ tục trên cơ sở khai báo của Công ty, Chi cục Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa để làm cơ sở kiểm tra, xác định khi tái nhập.

2. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 16, khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng thì trường hợp trên không thuộc đối tượng được miễn thuế, không thuộc đối tượng hoàn thuế. Khi tạm xuất, chiếc xe ô tô nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

2606/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm xuất tái nhập
15/05/2018
15/05/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh