CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

 

Thực hiện nội dung công văn số 4267/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2016, công văn số 5451/TCHQ-TXNK ngày 10/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng camera, trả lời công văn số 776/STQ-VPTH ngày 14/7/2017 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan về việc vướng mắc trong việc áp mã số mặt hàng camera quan sát, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị Định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính phướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Căn cứ Chú giải HS năm 2012.

Căn cứ nội dung của Nhóm 85.25: “thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình; camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh”

Tham khảo nội dung Chú giải chi tiết HS năm 2012:

Chương này bao gồm:

(B) Camera truyền hình, camera kỹ thuật sổ và camera ghi hình ảnh

Nhóm này bao gồm các camera mà chụp hình ảnh và chuyển đổi chúng thành tín hiệu điện từ mà:

(1) Được phát như hình ảnh video đến một địa điểm bên ngoài camera để quan sát hoặc ghi từ xa (tức là, máy ảnh truyền hình); hoặc

(2) Được ghi trong camera như một hình ảnh tĩnh hoặc động (tức là, máy camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh).

… camera của nhóm này ghi nhận hình ảnh bằng cách tập trung ảnh lên một thiết bị nhạy sáng như là một thiết bị bán dẫn bổ sung oxit kim loại (CMOS) hoặc thiết bị tích điện kép (CCD). Thiết bị nhạy sáng gửi một sự thay thế điện hóa của các hình ảnh để được xử lý hơn thành dạng ghi tương tự hoặc kỹ thuật số của các hình ảnh. 

Camera truyền hình có thể có hoặc không có thiết bị đi kèm để điều khiển từ xa các thấu kính và khẩu độ cũng như là điều khiển từ xa sự di chuyển của camera theo chiều dọc và chiều ngang (ví dụ, camera truyền hình cho hãng phim truyền hình hoặc tường thuật truyền hình, các loại sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc khoa học, trong truyền hình mạch kín (giám sát) hoặc giám sát giao thông). Những camera này không có bất kỳ khả năng ghi hình ảnh nào ở trong nó.

... Trong camera kỹ thuật số và camera ghi video, hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23). Chúng có thể bao gồm một bộ biến đổi kỹ thuật tương tự/ kỹ thuật số và một kết nối đầu ra mà cung cấp đường dẫn để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của xử lý dữ liệu tự động, máy in, tivi, hoặc máy quan sát khác. Một vài camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh gồm các kết nối đầu vào để chúng có thể ghi các file hình ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong.

Căn cứ nội dung Chú giải 4(a) Chương 85: Các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, sản phẩm lưu trữ bán dẫn không bị xóa dữ liệu khi không còn nguồn điện cung cấp), ví dụ : thẻ nhớ FLASH...

Căn cứ nội dung Chú giải 4(b) Chương 85: Khái niệm thẻ thông minh nghĩa là thẻ được gắn bên trong nhiều mạch điện tử tích hợp ( bộ vi xử lý, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)...

Căn cứ các quy định nêu trên; trên cơ sở thông tin hồ sơ do Chi cục Kiểm tra sau thông quan cung cấp; thực hiện nội dung công văn số 4267/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2016, công văn số 5451/TCHQ-TXNK ngày 10/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng camera thì mặt hàng “camera quan sát” của Công ty TNHH phân phối Công nghệ Quang Dũng có bộ nhớ Ram và bộ nhớ Flash để hỗ trợ việc ghi và lưu trữ hình ảnh bên trong, thuộc nhóm 85.25; phân nhóm 8525.80, mã số 8525.80.39 (nếu là camera ghi hình ảnh không dùng cho lĩnh vực phát thanh) hoặc mã số 8525.80.50 (nếu là camera kỹ thuật số).

Lưu ý: Thông báo kết quả phân loại có hiệu lực trong vòng 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích phân loại (điểm g, khoản 1, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn để Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chi cục Hải quan trực thuộc nghiên cứu, thực hiện./.

2503/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “camera quan sát”
10/08/2017
10/08/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Hữu Nghiệp