CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1;
- Các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục.

 

Trả lời công văn số 339/KVI-ĐHHN ngày 08/01/2018 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 về việc vướng mắc phân loại hàng hóa mặt hàng khai báo “xe địa hình 4 bánh, động cơ đốt trong piston đốt cháy bằng tia lửa điện, dung tích xylanh 1500cc, model crosski HS0065J5C” thuộc tờ khai hải quan số 101782635031/A11 ngày 25/12/2017 do Công ty TNHH thiết bị Lioa, mã số thuế 0900246535 nhập khẩu tại Chi cục, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ nội dung Chương 87: “Xe trừ phương tiện chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện và các bộ phận và phụ kiện của chúng”.

Tham khảo chú giải HS 2012 nhóm 87.11: “Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng”.

“Nhóm này bao gồm nhóm những xe môtô hai bánh được thiết kế chủ yếu để chở người...

Cũng xếp trong nhóm này các xe ba bánh (ví dụ xe ba bánh chở hàng) với điều kiện là chúng không mang đặc tính của xe cơ giới thuộc nhóm 87.03 hoặc nhóm 87.04 (xem chú giải chi tiết nhóm 87.03 và 87.04)”.

Căn cứ nội dung nhóm 87.03: “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”.

Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 87.03:

“Nhóm này bao gồm nhiều loại phương tiện cơ giới khác nhau (bao gồm cả xe lội nước) được thiết kế để chở người; tuy vậy, nhóm này không bao gồm xe có động cơ thuộc nhóm 87.02. Các xe trong nhóm này có thể được lắp các loại động cơ khác nhau (động cơ piston đốt trong, động cơ điện, tuốc bin khí)”...

“Nhóm này cũng bao gồm: Xe bốn bánh chủ động có khung gầm dạng ống, có hệ thống điều khiển như xe ôtô (Vỉ dụ, hệ thống điều khiển theo nguyên lý Acherman)”.

Tham khảo tuyển tập các ý kiến phân loại các sửa đổi bổ sung của Tổ chức Hải quan thế giới:

“Nhóm 8703.21:

1. Xe bốn bánh chạy mọi địa hình (“A.T.V”) (hai bánh lái) có một khung gầm bằng ống, được trang bị với một yên xe kiểu xe máy, các thanh tay cầm để lái và các lốp bơm hơi để chạy mọi địa hình. Xe lái được nhờ xoay hai bánh trước và được dựa trên hệ thống lái kiểu ô tô - xe máy (nguyên lý Ackerman). Xe được gắn với một bộ chuyển động tự động gồm một bánh răng đảo chiều, trục xe sau dẫn động xích, và các phanh kiểu tang phía trước và phía sau. Một động cơ xilanh đơn 4 thì với dung tích xilanh là 124cc cấp nguồn cho xe. Nó không được gắn các giá đựng hàng hóa hoặc cái ngoạm rơ mooc.

2. Xe bốn bánh lái chạy mọi địa hình (“A. T.V”) có một khung gầm bằng ống, được trang bị với một yên xe kiểu xe máy, các thanh tay cầm để lái và các lốp bơm hơi để chạy mọi địa hình. Xe lái được nhờ xoay hai bánh trước và được dựa trên hệ thống lái kiểu ô tô - xe máy (nguyên lý Ackerman). Xe được gắn với một bộ chuyển động loại kép 5 tốc độ gồm một bánh răng đảo chiều, các phanh kiểu tang kép hai bánh trước và các phanh kiểu tang đơn bánh sau. Một động cơ xilanh đơn 4 thì với dung tích xilanh là 386cc cấp nguồn cho xe. Nó được gắn với các giá đựng hàng hóa (tổng sức tải là 120kg, không kể người lái) và một cáo ngoạm rơ mooc, và sức kéo là 410 kg (trọng lượng của xe là 273 kg)”.

Tham khảo thông báo kết quả phân loại số 10701/TB-TCHQ ngày 16/11/2015 của Tổng Cục Hải quan đối với mặt hàng “xe địa hình 4 bánh, loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện, dung tích xi lanh 475cc, model TRX500FE1F của Honda”, mã số phân loại 8703.21.99.

Căn cứ nội dung quy định nêu trên, căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và hình ảnh hàng hóa do Chi cục cung cấp. Mặt hàng “xe địa hình 4 bánh, động cơ đốt trong piston đốt cháy bằng tia lửa điện, dung tích xylanh 1500cc, hiệu Hison, model Crosski HS0065J5C” thuộc nhóm 87.03 “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”, phân nhóm 8703.22 “- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc”, mã số 8703.22.99 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 và các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục biết và thực hiện./.

224/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “xe địa hình 4 bánh”
23/01/2018
23/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Cục Hải quan Tp.HCM
Phan Minh Lê