CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Bộ Công Thương.

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Sweden Auto và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại Nghi định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, cụ thể như sau:

Ngày 29/12/2017, Công ty TNHH Sweden Auto đăng ký 02 tờ khai nhập khẩu 14 xe ô tô hiệu Volvo, với tổng số tiền thuế là 18,822 tỷ đồng và Công ty đã nộp đủ thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lô hàng đã được xếp lên tàu Neptune Ace ngày 01/11/2017 để vận chuyển từ cảng Gothenburg và dự kiến cập cảng TP. HCM vào ngày 27/12/2017. Tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn bão Tembin nên lô hàng đã được chuyển tải qua tàu ONYX ACE và đến ngày 15/01/2018 mới về đến cảng Việt Nam, dẫn đến tờ khai hải quan do Công ty đăng ký và nộp đủ thuế nhưng không còn hiệu lực để làm tiếp thủ tục hải quan, thuộc trường hợp phải hủy theo quy định và Công ty phải đăng ký tờ khai mới để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Hải quan thì “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan,...” Như vậy, khi đăng ký tờ khai mới, Công ty phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, tuy nhiên, hiện tại Công ty TNHH Sweden Auto không đáp ứng điều kiện về chính sách nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này.

Xét thấy việc hủy tờ khai là do nguyên nhân khách quan, trong khi Công ty cũng chủ động nộp đủ các khoản thuế theo quy định ngay tại thời điểm đăng ký tờ khai; Lô hàng đã được xếp lên phương tiện vận tải từ ngày 01/11/2017, trước thời điểm Nghị định 116/2017/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/01/2018) và vướng mắc liên quan đến Nghị định 116/2017/NĐ-CP thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Vì vậy, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét trình cấp có thẩm quyền:

Cho phép Công ty TNHH Sweden Auto được làm thủ tục nhập khẩu 14 xe ô tô hiệu Volvo các loại, chở từ 5-7 người, vận chuyển trên tàu ONYX ACE, đến cảng Việt Nam ngày 15/01/2018; không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan xin chuyển hồ sơ liên quan đến vướng mắc để Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của quý Bộ./.

2056/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
17/04/2018
17/04/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái