CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 1844/TB-KĐ2 ngày 12/6/2017, ý kiến của Cục Kiểm định Hải quan tại công văn số 564/KĐHQ-KĐ ngày 12/4/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cáp bọc cách điện bằng cao su chưa gắn đầu nối dùng cho tàu thủy 0.6/1(1.2)KV TPYC 3X1.5SQ (dùng cho điện ap trên 1kV nhưng không quá 36kV, hàng mới 100%) (Mục 13 tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần cáp điện và hệ thống LS-VINA;

Địa chỉ: Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;

Mã số thuế: 0200117005.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10115764924/A12 ngày 01/12/2016 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cáp điện, gồm ba lõi dây dẫn điện, có vỏ bọc cách điện bằng plastic, có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7mm, ngoài ra mẫu còn có một lớp vỏ bọc chung bằng cao su dày 1 mm và một lớp vỏ bọc ngoài cùng bằng lưới kim loại, dùng cho điện áp trên 1kV và không quá 1,2kV.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cáp điện, gồm ba lõi dây dẫn điện, có vỏ bọc cách điện bằng plastic, có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7mm, ngoài ra mẫu còn có một lớp vỏ bọc chung bằng cao su dày 1 mm và một lớp vỏ bọc ngoài cùng bằng lưới kim loại, dùng cho điện áp trên 1kV và không quá 1,2kV.

thuộc nhóm 85.44 “Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối”; phân nhóm 8544.60 “- Các dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp trên 1000 V”; phân nhóm “- - Dùng cho điện áp trên 1 kV nhưng không quá 36 kV”; mã số 8544.60.11 “- - - Cáp được bọc cách điện bằng plastic có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7mm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

2039/TB-TCHQ
Cáp điện, gồm ba lõi dây dẫn điện, có vỏ bọc cách điện bằng plastic, có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7mm, ngoài ra mẫu còn có một lớp vỏ bọc chung bằng cao su dày 1 mm và một lớp vỏ bọc ngoài cùng bằng lưới kim loại, dùng cho điện áp trên 1kV và không quá 1,2kV.
17/04/2018
17/04/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái