CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TP. Hồ Chí Minh.
(Đ/c: Tầng 9 Tòa nhà Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 001/ABT-VN ngày 30/3/2018 của Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu lon sữa Ensure rỗng từ Singapore nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm mới tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng vỏ lon sữa không thuộc đối tượng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc đối tượng phải có giấy phép khi nhập khẩu. Để tạo thuận lợi cho Công ty trong việc nhập khẩu 126 vỏ lon sữa Ensure rỗng mà không có thực phẩm đi kèm, đồng thời đảm bảo ngăn ngừa gian lận thương mại trong việc làm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty được làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm trên với điều kiện Công ty phải có văn bản cam kết với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu về việc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm trên với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng có liên quan (cơ quan môi trường và cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu) sau khi kết thúc thời gian giới thiệu sản phẩm theo đúng quy định.

Đồng thời, để đảm bảo ngăn ngừa gian lận thương mại trong việc làm hàng giả, hàng nhái đưa ra tiêu thụ tại thị trường nội địa, khi nhập khẩu các loại bao bì chứa đựng thực phẩm không nhằm mục đích thương mại, đề nghị trên vỏ bao bì phải in rõ mục đích chỉ dùng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm đối với các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

1943/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu vỏ lon sữa Ensure giới thiệu sản phẩm
11/04/2018
11/04/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh