CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13040/HQHP-TXNK ngày 12/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng liên quan đến vướng mắc phân loại “Bể ổn nhiệt” (Water bath). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Đặc điểm mặt hàng theo nội dung công văn số 13040/HQHP-TXNK nêu trên:

- Thiết bị dạng bể chứa nước bằng kim loại có tấm đậy bề mặt, bên trong có bộ phận gia nhiệt được phân bố ở 3 mặt của bể chứa cho phép điều hoà nhiệt độ dung dịch trong bể, tối ưu hóa phân bố nhiệt độ. Thiết bị có khả năng làm nóng nước đến 95 độ C. Trên bể có gắn bảng điều khiển nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian để người dùng lựa chọn nhiệt độ và thời gian bắt đầu gia nhiệt phù hợp với yêu cầu. Trong bể có các gờ để xếp các giá để sản phẩm cần được làm nóng.

- Mặt hàng là thiết bị chủ yếu dùng trong phòng thí nghiệm. Vật mẫu thí nghiệm được để trong các ống nghiệm, cốc đong, bình tam giác, giá đỡ... đặt giá vào trong bể chứa nước. Sau khi cài nhiệt độ cần ổn nhiệt, bộ phận gia nhiệt làm nóng nước trong bể đến nhiệt độ cài đặt và giữ ở nhiệt độ đó trong suốt thời gian cài đặt từ trước. Thiết bị có thể hẹn giờ bắt đầu gia nhiệt và cảnh báo nguy hiểm khi xảy ra sự cố nếu nhiệt độ kém hơn 10 độ C so với nhiệt độ cài đặt.

2. Đặc điểm mặt hàng nêu trên phù hợp phân loại nhóm 84.19 “Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò luyện, nung, sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun chứa nước nóng, không dùng điện”, phân nhóm “- Máy và thiết bị khác”, phân nhóm 8419.89 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Hoạt động bằng điện”, mã số 8419.89.19 “ - - - - Loại khác ”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

164/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “Bể ổn nhiệt” (Water bath)
11/01/2018
11/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh