CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1054/HQĐL-NV ngày 27/9/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đắk lắk liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng “Buồng máy cấp đông IQF” do Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự nhiên nhập khẩu tại tờ khai số 10150187262/A12 ngày 11/7/2017. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Theo công văn số 1054/HQĐL-NV nêu trên, “Buồng máy cấp đông IQF” (Octofrost IQF Freezer Model 3/2 LH), có kích thước: 3.805 x 3.000 x 2.900 mm, gồm 01 cửa cho sản phẩm vào và 01 cửa nhận sản phẩm ra, có chức năng cấp đông khoai lang với công suất 1.200kg/h-1.300kg/h.

Cơ chế hoạt động: Sản phẩm được đưa vào buồng máy cấp đông bằng một hệ thống băng chuyền, nhiệt độ đầu vào của sản phẩm phải đạt nhiệt độ +5°C trở xuống. Bên trong buồng máy có 2 tầng băng chuyền để đón sản phẩm, sản phẩm sẽ được thổi khí làm lạnh bằng các quạt có hiệu suất cao, sản phẩm được thổi lạnh lơ lửng bên trên băng chuyền bằng hệ thống khí động học với 5 cấp độ làm lạnh khác nhau. Sau đó sản phẩm rớt từ băng chuyền tầng trên xuống băng chuyền tầng dưới tiếp tục được làm lạnh và được đưa ra ngoài. Sau khi được chạy qua máy cấp đông nhiệt độ đầu ra của sản phẩm sẽ đạt được là -18°C.

Để đưa hàng hóa trên vào hoạt động, Công ty đã lắp bổ sung 01 Hệ thống thổi khí lạnh (mua trong nước).

2. Đặc điểm “Buồng máy cấp đông IQF” nêu trên phù hợp phân loại nhóm 84.18 “Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15”, phân nhóm “- Thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác; bơm nhiệt”, phân nhóm 8418.69 “- - Loại khác”, mã số 8418.69.90 “- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

154/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Buồng máy cấp đông IQF”
10/01/2018
10/01/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh