CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty cổ phần Thực phẩm SABICO.
(Số 89/7F, đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-CV/SA-TCTH ngày 05/02/2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm SABICO đề nghị được miễn truy thu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì người nộp thuế có nghĩa vụ:

“2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đứng thời hạn, đúng địa điểm.”

Theo quy định tại Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì nguyên tắc khai thuế và tính thuế:

“1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Theo nguyên tắc phân loại hàng hóa tại Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì “Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 thì mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker” có kết quả phân tích là “Chế phẩm thực phấm giòn có hương vị, dạng miếng lát hình bầu dục đều nhau, trong thành phần gồm tinh bột khoai tây, muối, đường, hương vị và chất béo” do Công ty cổ phần Thực phẩm SABICO nhập khẩu thuộc mã số 1905.90.80.

Đề nghị Công ty thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và nộp thuế đối với mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker” theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thực phẩm SABICO biết./.

1527/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker”
22/03/2018
22/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh