CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Điều Hòa Gree.
(Lầu 19 Cao ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 301/2018/CVGREE ngày 08/3/2018 của Công ty TNHH Điều Hòa Gree (Công ty) vướng mắc phân loại các mặt hàng máy điều hòa không khí. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 01/6/2018 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3076/TCHQ-TXNK (đính kèm bản sao) theo đó hướng dẫn mặt hàng là máy điều hòa không khí, loại đặt sàn thì phù hợp phân loại nhóm 84.15, phân nhóm 8415.10, mã số tùy thuộc công suất làm mát.

2. Mặt hàng là máy điều hòa không khí di động (portable type), 1 chiều, dạng 1 khối (lắp liền trong cùng một vỏ), được thiết kế để điều chỉnh nhiệt độ không khí và điều chỉnh độ ẩm trong một không gian kín, có gắn các bánh xe di động để dễ dàng di chuyển thì phù họp phân loại nhóm 84.15, phân nhóm 8415.82, mã số tùy thuộc công suất làm mát.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng./.

1518/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy điều hòa không khí
18/03/2019
18/03/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
3076/TCHQ-TXNK 01/06/2018 V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”