CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Ngân Anh Phát.

(Địa chỉ: Đ3, KP3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai)

      Phúc đáp công văn số 160320 ngày 16/03/2020 của Doanh nghiệp, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

     Căn cứ mục 1.79 và mục 2.69 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính, quy định: "1.79- Nhập mã nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được chế tạo (sản xuất) theo bảng mã UN/LOCODE (căn cứ vào chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng).

      2.69- (1) Khai rõ tên hàng, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng.

(2) Khai mã nước xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu theo quy tắc: mô tả hàng hóa#&mã nước xuất xứ.

     Như vậy, việc khai báo xuất xứ hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.79 và khai báo xuất xứ hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.69 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. 

     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.

    Trân trọng./.

1382/HQHCM-GSQL
V/v trả lời công văn số 160320 ngày 16/03/2020 - Công ty TNHH Ngân Anh Phát.
13/05/2020
13/05/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ