CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Clio Vina.
(Địa chỉ: Lô H-06B, đường số 1, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/10/CV ngày 19/10/2018 của Công ty TNHH MTV Clio Vina đề nghị xem xét lại mã số HS cho lô hàng nhập khẩu là sợi monofilament theo Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa 787/TB-KĐ3 ngày 08/5/2018. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Theo mô tả hàng hóa thuộc nhóm 54.0496.03, tham khảo chú giải chi tiết hai nhóm này: Sản phẩm thuộc nhóm 54.04 là sản phẩm ở dạng nguyên liệu, chỉ đơn thuần được cắt chứ chưa được gia công thêm như chuốt mảnh ở đầu. Chú giải chi tiết nhóm 54.04 loại trừ sản phẩm túm và búi đã làm sẵn để làm chổi hoặc bàn chải thuộc nhóm 96.03.

Theo Chú giải 3 Chương 96, “Trong nhóm 96.03 khái niệm “túm và búi đã làm sẵn để làm chổi hoặc bàn chải” chỉ bao gồm những túm và búi chưa được buộc bằng lông động vật, sợi thực vật hoặc vật liệu khác, đã chuẩn bị sẵn để bó mà không phân biệt là để làm chổi hay làm bàn chải, hoặc chỉ mới gia công đơn giản hơn như cắt tỉa để tạo dáng ở ngọn, cho đủ điều kiện đế bó”.

Đối chiếu mặt hàng có kết quả phân tích “Xơ monofilament từ poly(bulylene terephthalate) được bó thành dạng hình trụ bằng bìa giấy, mỗi xơ có chiều dài 3cm, đường kính 0,18mm, hai đầu được chuốt mảnh, nhọn, dùng sản xuất bàn chải đánh răng” theo Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa 787/TB-KĐ3 ngày 08/5/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 3, được phân loại vào nhóm 96.03, mã số 9603.90.10 là phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Clio Vina được biết./.

1318/TCHQ-TXNK
V/v trả lời kiến nghị phân loại
08/03/2019
08/03/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh