CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Hàng Hóa Quốc Tế IPC.
(Phòng 1503-1505, Tầng 15, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-300117/IPC JSC ngày 30/01/2018 của Công ty Cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC đề nghị hướng dẫn mã số HS mặt hàng nhập khẩu “Cọc FFU”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam”; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đê phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tại công văn đề nghị Công ty đã cung cấp tên, thành phần và hình ảnh mặt hàng nhập khẩu, tuy nhiên các thông tin Công ty cung cấp chưa đủ cơ sở để phân loại, như là: không xác định được thành phần nhựa trong mặt hàng là loại nhựa gì, thành phần thép là loại thép gì, tỷ lệ nhựa và thép trong mặt hàng là bao nhiêu phần trăm...

Vậy Tổng cục Hải quan chuyển trả hồ sơ cho Công ty, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại Hàng Hóa Quốc Tế IPC biết./.

1059/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Cọc FFU
27/02/2018
27/02/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh