CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Tư, 13/03/2019 | 22:54 GMT+07
Share Chia Chia 349

Động viên khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Đó là nội dung quán triệt của Tổng cục Hải quan đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 10/01/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách. Theo đó, phải sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện các đơn vị, tổ chức, cá nhân do mình quản lý không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên và của các đơn vị, tổ chức...; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh; tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân có liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Tổng cục cũng lưu ý phải động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, đơn vị, tổ chức, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Hình thức, nội dung, cách thức tổ chức khen thưởng phải thực sự góp phần tạo động lực, khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng không để lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo.

Trước đó, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng đã có văn bản số 48-CV/BCSĐ ngày 18/02/2019 quán triệt các đơn vị trong ngành tài chính về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW nêu trên.

Hà Nam