CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ CỤC

  • RSS
Thứ Hai, 20/08/2018 | 10:47 GMT+07
Share Chia Chia 365

Đảng ủy Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Đoàn thanh niên và cán bộ công chức nữ 

Thực hiện các văn bản quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; về lấy ý kiến của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành, Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Thành phố với Đoàn Thanh niên, cán bộ công chức nữ của Cục.

Hội nghị đươc tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vấn đề tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của Đoàn Thanh niên, cán bộ công chức nữ của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tham gia góp ý chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng ban hành liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tổ chức mình, tạo sự đồng thuận cao trong Cục Hải quan Thành phố. Thông qua hội nghị này, Đảng ủy trực tiếp nắm bắt góp ý của Đoàn Thanh niên, cán bộ công chức nữ của Cục về xây dựng Đảng; giải quyết những kiến nghị và những vấn đế chính đáng, hợp pháp của Đoàn Thanh niên, cán bộ công chức nữ của Cục; giáo dục công tác chính trị tư tưởng cho Đoàn Thanh niên, Công đoàn, phụ nữ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Hội nghị sẽ triển khai các nội dung như: quán triệt các quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; về lấy ý kiến của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; Nghị quyết 03-NQ/ĐU của Đảng ủy Cục về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết 06-NQ/ĐU của Đảng ủy Cục về cải cách hành chính; và các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Đoàn Thanh niên, Công đoàn, phụ nữ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Thành phố với Đoàn Thanh niên, cán bộ công chức nữ của Cục được tổ chức vào 08 giờ 00 ngày 28/8/2018 tại Hội trường Cục Hải quan Thành phố./.

X.G