CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - HIỂU BIẾT - CÔNG TÂM - HIỆU QUẢ

CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU

THÔNG BÁO

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Đội kiểm soát phòng chống ma túy

      (08)35470047

 

Xử lý chương trình thông quan VNACCS

      (08)38229734

 

Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo hành vi sai trái, nhũng nhiễu

      (08)38210240; 01272.247247

 

PHIÊN BẢN MOBILE

       

        

       

GÓP Ý

LIÊN KẾT